Hướng dẫn sử dụng két sắt két bạc, hướng dẫn đổi số két sắt két bạc, hướng dẫn đổi mật khẩu két sắt két bạc, hướng dẫn mở két sắt két bạc miễn phí, hướng dẫn thay đổi mật khẩu két sắt: Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Hanmi - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Truly - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Gunngard - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Chubb - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Daysafe - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Pusan - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Bumil - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Eagle - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Booil - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Solid - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Yale - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Taiyo - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Diamond - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Diplomat - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Chuppler - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Legend - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Hyundai - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Leeco - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Uchida - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc King Crown - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Sanzil - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Gudbank - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Eiko - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Alpha - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Epoch - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc VDH - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Bauche - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Sunmy - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Cheil - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Việt Tiệp - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Việt Đức - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Kingsafe - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Goden - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Golden - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Navitbank - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Victory - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Kumho -  Hướng dẫn sử dụngKét sắt két bạc Leeko - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Yeshita - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Hanyong - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Lợi Phát - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc K-one - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Duy Phương - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Ngọc Thi - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Aiko - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Comeco - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Goodwill - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Liberty - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc SafeWell - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Excellent - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Dongsung - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc JSH - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Cashbox - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Keybox - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Sentry - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Goldbank - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Welko - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc BMC - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Adel - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Naga - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Welco - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Tân Á - Hướng dẫn sử dụngKét sắt két bạc Phương Đông - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc President - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Rio - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc BDI - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Amada - Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Honeywell – Hướng dẫn sử dụng Két sắt két bạc Venus.

QUÝ KHÁCH HÀNG NÊN ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI THAO TÁC

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA CƠ 1 VẠCH

CÁCH MỞ 3 MÃ SỐ:

Quay mã số 50 sang trái 4 lần .

Quay mã số 25 sang phải 3 lần

Quay mã số 50 sang trái 2 lần

Sau đó quay chìa khóa sang phải và mở cửa.

CÁCH ĐỔI 3 MÃ SỐ:

Trước tiên mở cửa:

Quay chìa khóa qua trái cho chốt khóa bật ra.

Quay mã số 50 qua trái 4 lần.

Quay mã số 25 sang phải 3 lần

Quay mã số 50 sang trái 2 lần

Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa và quay cây đổi mã 900 ngược chiều kim đồng hồ.

Sau đó cài mã số mới vào:

Quay mã số mới qua trái 4 lần

Quay mã số mới qua phải 3 lần

Quay mã số mới sang trái 2 lần

Quay cây đổi mã về vị trí ban đầu và lấy ra.

 Khi đó mã số mới đã được cài xong.

Chú ý: Mở lại theo mã mới cài và đóng cửa vào, không được cài mã số 10. Mã số đang hướng dẫn là số lấy ví dụ, nếu Quý khách đã có sẵn mã số riêng của mình thì vui lòng lấy số đó làm số mặc định để làm theo hướng dẫn, xin cảm ơn !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA CƠ 2 VẠCH (Vạch phụ nằm lệch tâm bên trái - Mặc định 3 mã số)

CÁCH MỞ 3 MÃ SỐ:

Quay mã số 50 sang trái 4 lần theo vạch chính.

Quay mã số 25 sang phải 3 lần theo vạch chính

Quay mã số 50 sang trái 2 lần theo vạch chính

Sau đó quay sang trái cứng tay, cầm tay nắm bẻ lên.

CÁCH ĐỔI 3 MÃ SỐ:

Trước tiên mở cửa:

Bấm chốt þ 8 bên trái cánh cửa cho chốt khóa bật ra.

Quay mã số 50 qua trái 4 lần theo vạch phụ

Quay mã số 25 sang phải 3 lần theo vạch phụ

Quay mã số 50 sang trái 2 lần theo vạch phụ

Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa và quay cây đổi mã 900 ngược chiều kim đồng hồ.

Sau đó cài mã số mới vào:

Quay mã số mới qua trái 4 lần theo vạch phụ

Quay mã số mới sang phải 3 lần theo vạch phụ

Quay mã số mới sang trái 2 lần theo vạch phụ

Quay cây đổi mã về vị trí ban đầu và lấy ra.

 Khi đó mã số mới đã được cài xong.

Chú ý: mở lại theo mã mới cài và đóng cửa vào, không được cài mã số 10. Mã số đang hướng dẫn là số lấy ví dụ, nếu Quý khách đã có sẵn mã số riêng của mình thì vui lòng lấy số đó làm số mặc định để làm theo hướng dẫn, xin cảm ơn !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA CƠ 2 VẠCH (Vạch phụ nằm lệch tâm bên trái - Mặc định 1 mã số)

Cách mở 1 mã số

Trước tiên để số 0 ngay vạch chính làm điểm chuẩn:

Sau đó: “Mở mã số theo vạch chính” (Quay chính xác đúng chiều không bị lố)     

Bước 1: Quay mã số mặc định (50) sang trái 04 lần.

Bước 2: Quay sang phải từ từ cho đến khi cứng tay lúc đó kéo tay nắm xuống (đối với két lớn) Hoặc quay chìa qua phải và mở cửa ra (đối với két nhỏ).

Cách đổi mã 1 số

Trước tiên mở cửa nhấn nút bên hông cho chốt khóa bật ra (đối với két lớn) hoặc xoay chìa khóa qua trái (đối với két nhỏ).

Sau đó: “Quay theo vạch phụ” (Quay chính xác đúng chiều không bị lố)

Bước 1: Quay mã số mặc định (50) sang trái 04 lần.

Bước 2: Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa “Phải khớp mới được quay” Quay cây đổi mã 90 độ ngược chiều kim đồng hồ.

“Cài mã mới theo vạch phụ”

Bước 1: Quay mã số muốn cài (….) sang trái 04 lần.

Bước 2: Quay cây đổi mã về vị trí lúc ban đầu, lấy cây đổi mã ra. Lúc đó mã mới đã được cài xong.

> Mở mã số mới theo cách mở để đóng cửa vào.

*Lưu ý : Khi đổi mã số mới xong nhớ thử bên ngoài từ 2-3 lần rồi mới đóng cửa lại, chúc bạn thao tác thành công !

*Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm cho Quý khách hàng. (Không được tự ý làm nếu không hiểu, lúc đó Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về phần này) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA CƠ 2 VẠCH (Vạch phụ nằm lệch tâm bên phải - Dùng 3 mã số)

Cách mở 3 mã số

Trước tiên để số 0 ngay vạch chính làm điểm chuẩn:

Sau đó: “Mở mã số theo vạch chính” (Quay chính xác đúng chiều không bị lố)     

Bước 1: Quay mã số đầu tiên (50) sang phải 04 lần.

Bước 2: Quay mã số thứ hai (25) sang trái 03 lần.

Bước 3: Quay mã số thứ ba (50) sang phải 02 lần.

Bước 4: Quay sang trái từ từ cho đến khi cứng tay lúc đó kéo tay nắm xuống (đối với két lớn) Hoặc quay chìa qua phải và mở cửa ra (đối với két nhỏ).

Cách đổi mã 3 số

Trước tiên mở cửa nhấn nút bên hông cho chốt khóa bật ra (đối với két lớn) hoặc xoay chìa khóa qua trái (đối với két nhỏ).

Sau đó: “Quay theo vạch phụ” (Quay chính xác đúng chiều không bị lố)

Bước 1: Quay mã số đầu tiên (50) sang phải 04 lần.

Bước 2: Quay mã số thứ hai (25) sang trái 03 lần.

Bước 3: Quay mã số thứ ba (50) sang phải 02 lần.

Bước 4: Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa “Phải khớp mới được quay” Quay cây đổi mã 90 độ cùng chiều kim đồng hồ.

“Cài mã mới theo vạch phụ”

Bước 1: Quay mã số đầu tiên (tùy chọn) sang phải 04 lần.

Bước 2: Quay mã số thứ hai (tùy chọn) sang trái 03 lần.

Bước 3: Quay mã số thứ ba (tùy chọn) sang phải 02 lần.

Bước 4: Quay cây đổi mã về vị trí lúc ban đầu, lấy cây đổi mã ra. Lúc đó mã mới đã được cài xong.

> Mở mã số mới theo cách mở để đóng cửa vào.

*Lưu ý : Khi đổi mã số mới xong nhớ thử bên ngoài từ 2-3 lần rồi mới đóng cửa lại, chúc bạn thao tác thành công !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA CƠ 2 VẠCH (Vạch phụ nằm lệch tâm bên phải - Dùng 3 mã số)

Cách mở 1 mã số

Trước tiên để số 0 ngay vạch chính làm điểm chuẩn:

Sau đó: “Mở mã số theo vạch chính” (Quay chính xác đúng chiều không bị lố)     

Bước 1: Quay mã số mặc định (50) sang phải 04 lần.

Bước 2: Quay sang trái từ từ cho đến khi cứng tay lúc đó kéo tay nắm xuống (đối với két lớn) Hoặc quay chìa qua phải và mở cửa ra (đối với két nhỏ).

Cách đổi mã 1 số

Trước tiên mở cửa nhấn nút bên hông cho chốt khóa bật ra (đối với két lớn) hoặc xoay chìa khóa qua trái (đối với két nhỏ).

Sau đó: “Quay theo vạch phụ” (Quay chính xác đúng chiều không bị lố)

Bước 1: Quay mã số mặc định (50) sang phải 04 lần.

Bước 2: Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa “Phải khớp mới được quay” Quay cây đổi mã 90 độ cùng chiều kim đồng hồ.

“Cài mã mới theo vạch phụ”

Bước 1: Quay mã số muốn cài (….) sang phải 04 lần.

Bước 2: Quay cây đổi mã về vị trí lúc ban đầu, lấy cây đổi mã ra. Lúc đó mã mới đã được cài xong.

> Mở mã số mới theo cách mở để đóng cửa vào.

*Lưu ý : Khi đổi mã số mới xong nhớ thử bên ngoài từ 2-3 lần rồi mới đóng cửa lại, chúc bạn thao tác thành công !

*Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm cho Quý khách hàng. (Không được tự ý làm nếu không hiểu, lúc đó Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về phần này)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA CƠ MàCHỮ (DÀNH CHO KÉT SẮT BAUCHE)

Cách mở cửa     

Bước 1: Quay 4 núm chữ cái về vạch chính ở giữa theo mật khẩu mặc định do nhà sản xuất cung cấp

Bước 2: Mở chìa khóa phụ bên tay phải, sau đó mở tiếp chìa khóa chính bên tay trái và vặn tay nắm để mở cửa két

Cách đổi mã số

Trước tiên mở cửa két ra:

Bước 1: Cho cây nhọn vào lỗ đổi mã sau cánh cửa và ấn mạnh tay.

Bước 2: Xoay 4 núm theo mã số mới cần cài đặt về vị trí vạch chính ở giữa

Bước 3: Sau đó rút cây đổi mã ra, mã số mới đã được cài đặt thành công

> Mở mã số mới theo cách mở để đóng cửa vào.

*Lưu ý : Khi đổi mã số mới xong nhớ thử bên ngoài từ 2-3 lần rồi mới đóng cửa lại và nhớ làm thật kỹ phần, chúc bạn thao tác thành công !

*Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm cho Quý khách hàng. (Không được tự ý làm nếu không hiểu, lúc đó Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về phần này)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA CƠ (Loại thường - Mặc định 3 số)

Cách mở mã số khóa cơ

Bước 1: Xoay núm số 3 lần qua phải theo chiều kim đồng hồ theo mã số thứ nhất trùng với vạch đích.

Bước 2: Xoay núm số 2 lần qua trái ngược chiều kim đồng hồ theo mã số thứ hai trùng với vạch đích.

Bước 3: Xoay núm số 1 lần qua phải theo chiều kim đồng hồ theo mã số thứ ba trùng với vạch đích.

Bước 4: Giữ nguyên mã số và quay chìa khóa sang phải gạt tay cầm mở cửa ra.

Cách đổi mã số khóa cơ

Bước 1: Mở cửa két và tháo tấm ốp mặt trong cánh cửa, Quay chìa khóa cho các chốt khóa bật ra.

Bước 2: Bạn chuyển đổi vít bắt ở đĩa số 3 sang một vị trí mới, rồi đưa núm số về số 0, quay núm số qua phải theo chiều kim đồng hồ khi rãnh đĩa số 1 nằm giữa vị trí đầu then thì dừng lại xem phía bên ngoài mặt số dừng lại ở số nào thì ta ghi lại số đó (đó là mã số 1)

Bước 3: Quay núm số qua trái ngược chiều kim đồng hồ khi rãnh đĩa số 2 nằm giữa vị trí đầu then (trùng với đĩa số 1) thì dừng lại xem phía bên ngoài mặt số dừng lại ở số nào thì ta ghi lại số đó (đó là mã số 2)

Bước 4: Quay núm số qua phải theo chiều kim đồng hồ khi rãnh đĩa số 3 nằm giữa vị trí đầu then (trùng với đĩa số 1,2) thì dừng lại xem phía bên ngoài mặt số dừng lại ở số nào thì ta ghi lại số đó (đó là mã số 3)

Bước 5: Bạn để nguyên cánh cửa ở ngoài (không đóng), mở thử lại với mã số mới từ 2-3 lần mà bạn vừa cài xong.Cách mở cửa vẫn vậy không thay đổi. (mở bằng mã số mới vừa đổi)

Chú ý: Quay đúng vòng và chính xác, nếu quay lố sẽ làm lại từ đầu

*Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm cho Quý khách hàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA CƠ (Loại thường - Mặc định 4 số)

Cách mở mã số khóa cơ

Bước 1: Xoay núm số 4 lần qua phải theo chiều kim đồng hồ theo mã số thứ nhất trùng với vạch đích.

Bước 2: Xoay núm số 3 lần qua trái ngược chiều kim đồng hồ theo mã số thứ hai trùng với vạch đích.

Bước 3: Xoay núm số 2 lần qua phải theo chiều kim đồng hồ theo mã số thứ ba trùng với vạch đích.

Bước 4: Xoay núm số 1 lần qua trái ngược chiều kim đồng hồ theo mã số thứ tư trùng với vạch đích.

Bước 5: Giữ nguyên mã số và quay chìa khóa sang phải mở cửa ra.

Cách đổi mã số khóa cơ

Bước 1: Mở cửa két và tháo tấm ốp mặt trong cánh cửa,Quay chìa khóa cho các chốt khóa bật ra.

Bước 2: Bạn chuyển đổi vít bắt ở đĩa số 4 sang một vị trí mới,rồi đưa núm số về số 0,quay núm số qua phải theo chiều kim đồng hồ khi rãnh đĩa số 1 nằm giữa vị trí đầu then thì dừng lại xem phía bên ngoài mặt số dừng lại ở số nào thì ta ghi lại số đó (đó là mã số 1)

Bước 3: Quay núm số qua trái ngược chiều kim đồng hồ khi rãnh đĩa số 2 nằm giữa vị trí đầu then (trùng với đĩa số 1) thì dừng lại xem phía bên ngoài mặt số dừng lại ở số nào thì ta ghi lại số đó (đó là mã số 2)

Bước 4: Quay núm số qua phải theo chiều kim đồng hồ khi rãnh đĩa số 3 nằm giữa vị trí đầu then (trùng với đĩa số 1,2) thì dừng lại xem phía bên ngoài mặt số dừng lại ở số nào thì ta ghi lại số đó (đó là mã số 3)

Bước 5: Quay núm số qua trái ngược chiều kim đồng hồ khi rãnh đĩa số 1 nằm giữa vị trí đầu then (trùng với đĩa số 1,2,3) thì dừng lại xem phía bên ngoài mặt số dừng lại ở số nào thì ta ghi lại số đó (đó là mã số 4)

Bước 6: Bạn để nguyên cánh cửa ở ngoài (không đóng), mở thử lại với mã số mới từ 2-3 lần mà bạn vửa cài xong. Cách mở cửa vẫn vậy không thay đổi

*Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm cho Quý khách hàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA ĐIỆN TỬ 3 (Dành cho khóa điện tử mạch điện Hàn Quốc - Đài Loan)

Cách mở cửa

Bước 1: Quay chìa khóa qua bên phải (đối với két lớn).

Bước 2: Lần lượt nhấn phím theo thứ tự “ * 4 5 6 0 # ”.

Bước 3: Khi màn hình xuất hiện chữ “MATCH!” thì kéo tay nắm xuống (đối với két lớn) hoặc quay chìa khóa qua phía bên phải (đối với két nhỏ) và mở cửa ra.

Cách đổi mã

Bước 1: Trước tiên mở cửa ra, sau đó quay chìa khóa qua trái (đối với két nhỏ) hoặc ấn chốt bên hông trái của cửa (đối với két lớn) cho chốt khóa bật ra.

Bước 2: Ấn nút “M” nằm trong lỗ tròn phía sau cửa (màn hình sẽ hiện lên chữ “NEW PW”)

Bước 3: Nhập mật mã nguồn cái (từ 04 đến 13 số) và nhấn phím “#” để kết thúc (màn hình hiện chữ “SUCCESS”)

Ví dụ: Muốn cài mã số “2009”, ta làm như sau: Nhấm “M” sau đó nhấn “2009” và nhấn “#” để kết thúc.

*Trong trường hợp bấm sai mã số khi mở khóa thì màn hình sẽ báo lỗi, nếu nhập mã sai lần 1 và lần 2 thì màn hình sẽ hiện lên chữ “ERROR”, nếu nhập mã sai đến lần thứ 3 thì màn hình sẽ hiện lên chữ “WAIT!” khi đó phải chờ 5 phút mới mở lại được.

*Khi bạn nhập đúng mã số mà màn hình không hiện lên chữ “MATCH” thì có thể do hết pin hoặc do gắn pin không đúng, gắn pin lỏng (nên kiểm tra kỹ)

*Lưu ý : Khi đổi mã số mới xong nhớ thử bên ngoài từ 2-3 lần rồi mới đóng cửa lại

*Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm cho Quý khách hàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA ĐIỆN TỬ 2 (Dành cho khóa điện tử mạch điện Hàn Quốc - Đài Loan)

Cách mở cửa

Bước 1: Quay chìa khóa qua bên phải (đối với két lớn).

Bước 2: Lần lượt nhấn phím theo thứ tự “ * 1 2 3 4 # ”.

Bước 3: Kéo tay nắm xuống (đối với két lớn) hoặc quay chìa khóa qua phía bên phải (đối với két nhỏ) sau khi nghe tiếng “Bít” và mở cửa ra.

Cách đổi mã

Bước 1: Trước tiên mở cửa ra, sau đó quay chìa khóa qua trái (đối với két nhỏ) hoặc ấn chốt bên hông trái của cửa (đối với két lớn) cho chốt khóa bật ra.

Bước 2: Ấn nút “V” nằm trong lỗ tròn phía sau cửa

Bước 3: Nhấn “*” Nhập mật mã nguồn cái (từ 04 đến 15 số) và nhấn phím “#” để kết thúc, sau khi nghe tiếng “Bít” mã số mới đã được cài xong.

Ví dụ: Muốn cài mã số “2009”, ta làm như sau: Nhấn “V” sau đó nhấn “*” và nhập mã số “2009” và nhấn “#” để kết thúc.

*Trong trường hợp bấm sai mã số khi mở khóa thì bộ phận điện tử sẽ báo lỗi, nếu nhập mã sai đến lần thứ 3 thì khóa sẽ báo lỗi và không nhấn được nữa, khi đó phải chờ 5 phút mới mở lại được.

*Khi bạn nhập đúng mã số mà không nghe tiếng kêu “Bít” thì có thể do hết pin hoặc do gắn pin không đúng, gắn pin lỏng (nên kiểm tra kỹ)

*Lưu ý : Khi đổi mã số mới xong nhớ thử bên ngoài từ 2-3 lần rồi mới đóng cửa lại

*Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm cho Quý khách hàng. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA ĐIỆN TỬ 3 (Dành cho khóa điện tử mạch điện Trung Quốc)

CÁCH 1 MỞ CỬA: (TRƯỜNG HỢP BÌNH THƯỜNG)

1.  Nhấn nút “#”

2.  Nhấn mã số 1 2 3 4(mã số hiện đang cài sẵn là: 1,2,3,4)

3.  Nhấn nút “#”

4.  Quay chìa khóa qua phải hoặc kéo tay nắm hướng lên trên (hoặc xuống) trong lúc có tiếng nhạc để mở cửa.

 Ví dụ: # 1 2 3 4 #

LƯU Ý:

1.  Mã số cài đặt ít hơn 8 số thì phải nhấn phím “#” để mở.

2.  Mã số cài đặt có 8 số thì khóa điện tử sẽ tự động mở.

3.  Nhập sai 3 lần liên tiếp, màn hình hiển thị “ERROR”, chuông báo động sẽ reo trong 60 giây. Tiếng reo chỉ tắt khi nhập đúng mã số.

CÁCH 2 MỞ CỬA: (TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP NHƯ: QUÊN MÃ SỐ, HẾT PIN ĐỘT XUẤT, BO MẠCH BỊ HỎNG ĐỘT NGỘT…)

1.  Mở nắp nhựa ở phía trước bàn phím.

2.  Mở 2 chìa chính và phụ cùng lúc để mở cửa.

3.  Nhấn phím “RESET”, màn hình hiển thị “CLEAR”. Mã số được trả về là: 1,2,3,4. Để an toàn, hãy cài đặt lại mã số riêng.

LƯU Ý: Không nên để chìa khóa phụ bên trong két sắt.

CÁCH CÀI ĐẶT MÃ SỐ

Sau khi mở cửa, quay chìa khóa thẳng đứng hoặc nhấn nút bên hông cánh cửa cho các chốt khóa bung ra. Két đang trong tình trạng đóng cửa giả.

1.  Nhấn phím “#”

2.  Nhấn mã số 1 2 3 4 (mã số hiện đang cài sẵn là: 1,2,3,4)

3.  Nhấn phím “#”

4.  Nhấn tiếp phím “*”, màn hình hiện “---------“

5.  Nhập mã số mới (ít nhất 4 số và nhiều nhất 8 số)

6.  Nhấn phím “#” để kết thúc.

Ví dụ: Mã số đang cài ở chế độ mặt định là: “1 2 3 4”. Bạn muốn cài mã số mới theo ý mình, bạn sẽ nhấn “# 1 2 3 4 #” màn hình sẽ hiện chữ “OPEN” sau đó sẽ nhấn tiếp “*”. Màn hình hiển thị “---------” lúc này bạn sẽ nhập mã số mới mình muốn cài và kết thúc bằng phím “#” mã số mới sẽ được lưu lại và đã được cài xong.

LƯU Ý:

1.  Mã số mới cài đặt ít hơn 8 số thì phải nhấn phím “#” để lưu lại.

2.  Mã số mới cài đặt có 8 số thì khóa điện tử sẽ tự động lưu lại.

CÁCH CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG RUNG & DI CHUYỂN

Nhấn phím “0”, màn hình hiển thị “BELL ON”, chế độ báo động đã được cài đặt.

CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY, GIỜ

1.  Nhấn phím “*”, màn hình hiển thị 00 - 01 - 01, 00 : 00, MON (có ý nghĩa NĂM, THÁNG, NGÀY, GIỜ : PHÚT, THỨ HAI)

2.  Nhấn phím “#” để số đó nhấp nháy.

3.  Nhấn phím “8” để tăng 1 đơn vị.

4.  Nhấn phím “0” để giảm 1 đơn vị.

LƯU Ý: Trong lúc cài đặt màn hình sẽ sáng đèn vàng, nếu đèn tắt phải thực hiện lại.

KIỂM TRA LẠI 14 LẦN GẦN NHẤT

1.  Nhấn mã mở cửa, màn hình hiển thị “OPEN” và sẽ sáng đèn xanh.

2.  Chữ “OPEN” vừa tắt, nhấn phím “0” để kiểm tra.

3.  Chữ “PASS 1” vừa tắt, nhấn phím “0” để tiếp tục kiểm tra đến lần đầu tiên.

LƯU Ý: Trong lúc cài đặt màn hình sẽ sáng đèn xanh, nếu đèn tắt phải thực hiện lại.

*Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm cho Quý khách hàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA VÂN TAY

 A. Cài đặt vân tay chủ:

Két sắt ở trạng thái mặc định.

Nhấn phím “Add” à đặt vân tay chủ tuyệt đối số 01 (màn hiển thị: Cap. 01/99) vào màn cảm ứng. Màn cảm ứng sẽ quét 2 lần để lấy mẫu vân tay.

Sau khi đăng ký vân tay chủ tuyết đối thành công, màn hình sẽ chuyển sang chế độ chờ để đăng ký tiếp vân tay. Nhấn phím “Start” để vào chế độ đăng ký tiếp.

Nếu chọn số 02, 03 sẽ là vân tay chủ thông thường.

Chọn số từ 04-99 sẽ là vân tay thành viên.

B. Cài đặt vân tay thành viên:

Nhấn phím “Add” à đặt vân tay chủ à dùng phím “Add” hoặc “Del” để chọn số thứ tự vân tay thành viên. à “Start” để xác nhận cài đặt à Đặt 2 lần vân tay cần đăng ký.

Đăng ký tiếp thì chọn số thứ tự vân tay à “Start” à Đặt 2 lần vân tay cần đăng ký.

C. Xóa vân tay thành viên, vân tay chủ thông thường:

Nhấn phím “Del” à đặt vân tay chủ à dùng phím “Add” hoặc “Del” để chọn số thứ tự vân tay cần xóa. à “Start” để xác nhận xóa.

Xóa tiếp thì chọn số thứ tự vân tay à “Start” để xác nhận xóa.

Lưu ý: Vân tay chủ tuyệt đối không thể bị xóa theo cách xóa thông thường. Chỉ có reset két mới xóa được vân tay chủ tuyệt đối.

D. Chọn chế độ mở két:

- Mở két chỉ bằng vân tay: Xoay chìa khóa sang phải 1 vòng rồi rút chìa ra.

- Mở két kết hợp bằng cả vân tay và chìa khóa: Xoay chìa khóa sang trái 1 vòng để thiết lập chế độ mở két kết hợp.

E. Chế độ báo động:

- Cài đặt chế độ báo động:

Nhấn phím “Func” à Nhấn phím “Add” hoặc “Del”, để chọn chế độ hình ảnh chiếc loa bật à Nhấn “Start” để xác lập chế độ báo động.

- Xóa chế độ báo động:

Nhấn phím ‘Func” à Đặt vân tay chủ à Nhấn phím “Add” hoặc “Del” để chọn chế độ hình ảnh chiếc loa tắt à Nhấn “Start” để xác lập hủy chế độ báo động.

Lưu ý: Để tắt loa báo động khi chế độ báo động bị kích hoạt, nhấn phím “Start” và đặt vân tay đã đăng ký vào để tắt loa.

F. Reset lại két:

Mở két và nhấn và giữ nút “Reset: (nút màu xanh) cho tới khi nghe tiếng bíp dài là đã reset toàn bộ két.

Sau khi reset, toàn bộ vân tay trong két sẽ bị xóa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT KHÓA ĐIỆN TỬ BẰNG TIẾNG ANH

HOW TO USE ELECTRONIC LOCK safe

(Should Read Carefully Before Operation)

HOW TO OPEN 1: (under normal circumstances)

1. Press the "#"

2. Press the number 1 2 3 4 (code number is preset is: 1,2,3,4)

3. Press the "#"

4. Turn the key to the right or pull the handle facing up (or down) in time with the music to open the door.

  Example: # 1 2 3 4 #

NOTE:

1. Code install less than 8 digits must press the "#" key to open.

2. Video installation with 8 of the electronic lock will automatically open.

3. Enter wrong 3 times in a row, the screen displays "ERROR", the alarm will ring for 60 seconds. English only rang off when entering the correct code.

2 HOW TO OPEN: (EMERGENCY AS: FORGET NUMBERS, PIN END OF EXTRAORDINARY, motherboard FAILURE sudden ...)

1. Open the plastic cover in front of the keyboard.

2. Open the 2 primary and secondary keys simultaneously to open the door.

3. Press the "RESET" display "CLEAR". Code is returned is: 1,2,3,4. For safety, please reinstall own code.

NOTE: Do not leave your keys inside the safe side.

HOW TO INSTALL THE NUMBERS

After opening the door, turned the key, or press the vertical side of the door latch to unwind. Safes are in the closed condition false.

1. Press the "#"

2. Press the number 1 2 3 4 (code number is preset is: 1,2,3,4)

3. Press the "#"

4. Press the Next key "*" screen out "---------"

5. Enter the new password (at least 4 and at most 8-digit number)

6. Press the "#" to the end.

Example: Code is set to a default mode is "1 2 3 4". You want to install a new code of your own, you will press "# 1 2 3 4 #" screen will show the word "OPEN" then click to "*". The display "---------" the moment you enter the new password you want to install and ends with "#" key codes will be saved and had to be installed.

NOTE:

1. Number of new installations of less than 8 must press the "#" to save.

2. The new code installed 8 of the electronic key is automatically saved.

HOW TO INSTALL ALARM VIBRATION & MOVE

Press "0" display "BELL ON" mode the alarm has been installed.

HOW TO INSTALL DATE, TIME

1. Press the "*", the display 00 - 01-01, 00: 00, MON (mean YEAR, MONTH, DAY, HOUR: MINUTE, SECOND)

2. Press the "#" to the number that flashes.

3. Press "8" to an increase of 1 unit.

4. Press "0" to reduce one unit.

NOTE: During the installation screen will flash yellow light, if the light is off to perform again.

14 TIME CHECK THE NEAREST

1. Press the code is open, the screen displays "OPEN" and will light up green.

2. The word "OPEN" has turned off, press "0" to check.

3. The word "PASS 1" has turned off, press "0" to check for the first time.

NOTE: During the installation screen will light green light, if the light is off to perform again.

* If you have any questions or need advice directly, please contact us for advice and support for more customers.

Liên hệ để tư vấn mua két sắt và hướng dẫn sử dụng hiệu quả nhất : 0933.83.29.79 (Mr Bình)